Rachunek sumienia według myśli św. Tereski od Dzieciątka Jezus

Rachunek sumienia według myśli św. Tereski od Dzieciątka Jezus

 

Cała moja nadzieja była w samym dobrym Bogu… właśnie doświadczyłam, że bardziej warto uciekać się do Niego, niż do Jego świętych.

 1. Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu?
 2. Czy w swoich wyborach świadomie liczę się z Bogiem?

 

Tak!!! Cóż to za łaska mieć wiarę! Gdybym nie miała wiary, bez wahania zadałabym sobie śmierć…

 1. Czy dbam o rozwój swojej wiary poprzez życie sakramentalne, czytanie Pisma Świętego, modlitwę, itp.?
 2. Czy regularnie się spowiadam? Kiedy ostatni raz byłem do spowiedzi świętej?
 3. Czy regularnie uczestniczę we Mszy św.?
 4. Czy wierzę we wróżby, horoskopy, przeznaczenie bardziej niż w Boga?
 5. Czy nie krytykowałem, wyśmiewałem się z Boga i wiary? Czy nie bluźniłem przeciwko Bogu?
 6. Czy nie wstydziłem się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem?

 

Szukałam prawdy. Zrozumiałam pokorę.

 1. Czy nie kłamałem, oszukiwałem?
 2. Czy nie posługiwałem się oszczerstwem, obmową, plotką?
 3. Czy byłem pokorny i wyrozumiały?
 4. Czy byłem cierpliwy w stosunku do innych ludzi, w obliczu przeżywanych trudności?
 5. Czy potrafiłem z miłością upomnieć, tych którzy grzeszą?

 

Oto wszystko, czego Jezus żąda od nas; nie potrzebuje On wcale naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości.

 1. Czy wypełniam swoje powołanie?
 2. Czy jestem wierny?
 3. Czy kocham Boga i ludzi?
 4. Czy nie zawiodłem czyjegoś zaufania?
 5. Czy liczyłem się z uczuciami innych ludzi?

 

Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc pomimo że jestem tak małą, mogę dążyć do świętości.

 1. Czy podnoszę się z upadków?
 2. Czy jestem wytrwały?
 3. Czy nie popadam w rozpacz?
 4. Czy nie wątpię w miłosierdzie Boże?
 5. Czy jestem odpowiedzialny za swoje życie i zdrowie? Czy nie niszczę sobie życia przez uleganie nałogom: alkoholizm, palenie papierosów, narkotyki?

 

Najmniejsza nawet czynność wykonana z miłością należy do tych, które najbardziej zachwycają Serce Jezusa.

 1. Czy jestem życzliwy?
 2. Czy nie odmówiłem komuś pomocy?
 3. Czy nie raniłem innych słowem, czynem, zachowaniem?
 4. Czy nie gorszyłem innych?
 5. Czy dawałem przykład życia chrześcijańskiego na co dzień?
 6. Czy mam czas dla swojego współmałżonka, czy dbam o rozwój miłości?
 7. Czy mam czas dla swoich dzieci, czy rozmawiam z nimi, interesuję się ich rozwojem, ich problemami, itp.?
 8. Czy okazywałem miłość swoim rodzicom?
 9. Czy potrafiłem wybaczać?

 

Moim niebem jest czynić dobrze na ziemi.

 1. Czy spełniałem uczynki miłosierdzia wobec bliźnich?
 2. Czy potrafiłem poświęcić się dla innych?
 3. Czy nie byłem egoistą, dbającym jedynie o własny interes?
 4. Czy dobre uczynki wypełniałem bezinteresownie, czy dla nagrody, pochwały, podziwu?
 5. Czy nie pogardzam innymi?
 6. Czy nie jestem pyszny?
 7. Czy potrafiłem stanąć w obronie bliźnich, zwłaszcza słabszych? Czy nie byłem obojętny na cierpienie innych?

 

Największym zwycięstwem jest zwyciężać siebie samego.

 1. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 2. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 3. Czy nie powoduję konfliktów, awantur, sprzeczek? Czy je łagodzę?
 4. Jak reaguję na zło? Czy staram się zwyciężać je dobrem?
 5. Czy się nie mściłem na tych, którzy wyrządzili mi krzywdę?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia posiadacza telefonu komórkowego / smartfona

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia dla osoby rozeznającej powołanie

  Czy Twoje spowiedzi były wyznawane zawsze z żalem doskonałym i chęcią wewnętrznej przemiany? Czy wątpiłeś w to, że Pan Bóg jest przy Tobie i troszczy się o Ciebie każdego dnia i każdej nocy? Czy sprzeciwiałeś/sprzeciwiałaś się Panu Bogu nie słuchając Jego głosu...

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Rachunek sumienia kierowcy

  Czy przestrzegam przepisy drogowe? Czy nie jestem egoistą na drodze? Czy nie używam złych, obraźliwych słów, gestów w reakcji na sytuacje na drodze? Czy nie używam w czasie jazdy telefonu komórkowego? Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? Czy jestem życzliwy...

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

Rachunek sumienia mechanika samochodowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jak...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Maryjny rachunek sumienia

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaka jest moja...

czytaj dalej

Codzienny rachunek sumienia według św. Ignacego Loyoli

(najlepiej jeśli modlitwa będzie trwała 15 minut) I. Podziękować Bogu, naszemu Panu za otrzymane dobrodziejstwa. Konkretne podziękowanie za dary, osoby, sytuacje, myśli, uczucia, itp. Co mnie dobrego dziś spotkało? W czym dostrzegłem obecność i miłość Boga? Jak On się...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według myśli św. Jana Bosko

  Polecam, by formować jedno serce i jedną duszę, by kochać Boga i służyć Mu, przyczyniać się do Jego chwały przez czynną miłość. W tym celu sugeruję wam zrezygnować z własnej woli. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia według myśli św. Alfonsa Liguori

  Prawdziwa miłość Boga nie tyle polega na czułych słowach, ile na pokornym, wiernym i wytrwałym służeniu Panu Bogu. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest