Rachunek sumienia sąsiada

Rachunek sumienia sąsiada

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy pielęgnuję relacje sąsiedzkie?
 5. Czy znam swoich sąsiadów? Czy się od nich nie izoluję?
 6. Czy inicjuję kontakty z sąsiadami?
 7. Czy pierwszy pozdrawiam sąsiadów, zwłaszcza starszych?
 8. Czy nie jestem wścibski?
 9. Czy nie posługuję się plotką, oszczerstwem, obmową w stosunku do sąsiadów?
 10. Czy nie donoszę na sąsiadów?
 11. Czy bezpodstawnie nie dzwonię na policję z donosem na sąsiadów?
 12. Czy zachowuję ciszę nocną?
 13. Czy dbam o wspólną przestrzeń (klatka schodowa, podwórko, droga itp.)? Czy nie zrzucam wszystkiego na sąsiadów?
 14. Czy nie zakłócam ciszy i spokoju?
 15. Czy nie wywołuję zgorszenia swoim zachowaniem?
 16. Czy nie wszczynam awantur?
 17. Czy łagodzę konflikty?
 18. Czy potrafię wybaczyć i wyciągnąć rękę do zgody?
 19. Czy cierpliwie znoszę uciążliwe zachowania sąsiada?
 20. Czy potrafię z miłością upomnieć?
 21. Czy chętnie pomagam sąsiadom?
 22. Czy jestem wdzięczny za sąsiedzką pomoc?
 23. Czy nie przywłaszczyłem sobie żadnej rzeczy należącej do sąsiada?
 24. Czy nie oszukuję i manipuluję dla własnej korzyści?
 25. Czy nie przymykam oczu, kiedy w sąsiedztwie dzieje się coś niepokojącego?
 26. Czy nie lekceważę niepokojących sytuacji, twierdząc że mnie to nie dotyczy?
 27. Czy śpieszę z pomocą sąsiadom, którzy są samotni, chorzy, ubodzy?
 28. Czy potrafię znaleźć dla nich czas, poświęcić im uwagę?
 29. Czy w okresie świątecznym pamiętam o sąsiadach? Czy samotnych sąsiadów zapraszam na wieczerzę wigilijną?
 30. Czy modlę się za swoich sąsiadów?
 31. Czy nie pogardzam sąsiadami mniej zamożnymi, bezrobotnymi, itp.?
 32. Czy podczas nieobecności sąsiada mam baczenie na jego posesję? Czy reaguję w razie niepokojących sytuacji?
 33. Czy chętnie pożyczam sąsiadowi, kiedy mnie o to prosi? Czy potrafię się podzielić tym, co mam?
 34. Czy pożyczone rzeczy zwracam w nienaruszonym stanie, a ewentualne szkody naprawiam?
 35. Czy nie zagradzam sąsiadowi drogi? Czy nie czuję się najważniejszy i nie zwracam uwagi na innych?
 36. Czy nie jestem pyszny i próżny? Czy nie przechwalam się lepszymi zarobkami, piękniejszym domem, itp.?
 37. Czy nie spiskuję za plecami sąsiadów? Czy nie wszczynam intryg przeciwko nim?
 38. Czy nie jestem chciwy? Czy nie wyzyskuję innych?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne są...

Rachunek sumienia według VII grzechów głównych

  Pycha Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego, nawet jeśli wymaga to mojego poświęcenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Rachunek sumienia kolejarza

  Czy stosownie jestem ubrana do wykonywania swoich obowiązków? Czy moi współpracownicy dobrze się ze mną czują? Czy przestrzegam przepisów i Regulaminu Pracy? Czy nie faworyzuję innych osób z którymi pracuję? Czy jestem miła dla podróżnych? Czy jestem opanowana...

Maryjny rachunek sumienia

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaka jest moja...

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

Rachunek sumienia osoby należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy jako członek KSM wzrastam w przyjaźni, serdeczności, miłości? Czy dbam...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest