Rachunek sumienia turysty

Rachunek sumienia turysty

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i za wszystko, co posiadam?
 4. Czy uświadamiam sobie, że wolny czas jest darem Boga?
 5. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczyłem we Mszy św.? Czy nie rezygnowałem z udziału w Eucharystii będąc na urlopie, wyjeździe? Czy włożyłem wysiłek w to, aby znaleźć najbliższy kościół i godziny nabożeństw?
 6. Czy modliłem się regularnie?
 7. Czy spowiadałem się regularnie?
 8. Czy pośród wypoczynku i rozrywki znajdowałem czas, aby pogłębiać swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 9. Czy w ramach wakacyjnych wyjazdów zaplanowałem także rekolekcje, pielgrzymkę, itp.?
 10. Czy dbałem o odpowiedni strój i zachowanie w miejscach kultu religijnego? Czy nie przeszkadzałem innym w modlitwie? Czy szanowałem atmosferę ciszy i modlitwy w zabytkach sakralnych?
 11. Czy byłem życzliwy i pomocny w stosunku do napotkanych ludzi?
 12. Czy byłem cierpliwy i łagodny?
 13. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 14. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 15. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 16. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 17. Czy w relacjach z osobami płci przeciwnej i swojej jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach ? Czy nie zachowuję się wyzywająco w ubiorze, gestach?
 18. Czy podróżując nie łamię przepisów drogowych, narażając zdrowie i życie własne oraz innych?
 19. Czy jestem uczciwy? Czy uczciwie płacę za noclegi, usługi gastronomiczne i inne?
 20. Czy nie trwonię pieniędzy na niepotrzebne rzeczy? Czy jestem rozsądny?
 21. Czy nie nadużywam alkoholu na wakacyjnych wyjazdach i imprezach?
 22. Czy pozostawionym w domu zwierzętom zapewniam odpowiednią opiekę? Czy nie porzucam ich?
 23. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, miejsca itp.?
 24. Czy nie niszczyłem przyrody?
 25. Czy nie śmieciłem i nie sprzątałem po sobie?
 26. Czy zachowywałem zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów, np. na górskich szlakach, nad morzem, w lesie, itp.? Czy nie narażałem swojego zdrowia i życia poprzez bezmyślność, ryzykanctwo, nieostrożność, chęć pokazania się?
 27. Czy stosowałem się do zasad i regulaminów panujących w schroniskach, hotelach, domach wypoczynkowych, kwaterach? Czy szanowałem cudzą własność?
 28. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały, odważny? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 29. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał lepsze wakacje, więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 30. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 31. Czy cierpliwie znosiłem dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania?
 32. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 33. Czy spełniam uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy?
 34. Czy wybaczałem doznane krzywdy i przykrości?
 35. Czy potrafię przeprosić i wyciągnąć rękę do pojednania?
 36. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 37. Czy dążę do świętości i nie podpadam w lenistwo duchowe?
 38. Czy uwielbiam Boga i dziękuję Mu za piękno otaczającego świata?
 39. Czy zachowuję nakazane posty?
 40. Czy swą postawą albo zachowaniem nie gorszyłem? Czy nie doprowadziłem bliźniego do popełnienia grzechu ciężkiego?
 41. Czy jestem szczery i prawdomówny w swoim mówieniu i działaniu?
 42. Czy nie jestem nadmiernie przywiązany od dóbr doczesnych?
 43. Czy nie wdawałem się w przelotne, wakacyjne znajomości, romanse?
 44. Czy nie bagatelizowałem grzechu, wiedząc że i tak Bóg mi je odpuści?
 45. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia?
 46. Czy nie byłem wulgarny i opryskliwy? Czy nie zachowywałem się tak, jakby mi się wszystko należało?
 47. Czy zachowywałem umiar w jedzeniu i piciu?
 48. Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność?
 49. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 50. Gdzie i w czym szukam ratunku, gdy cierpię? Czy zwracam swe serce do Jezusa?
 51. Czy czyniłem innym to, co chciałbym, aby mi czyniono?

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia osoby rozwiedzionej, która żyje samotnie

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie pozostaję w niesakramentalnym związku? Czy zrobiłem/am wszystko, aby ratować swoje...

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest