Rachunek sumienia pieszego pielgrzyma

Rachunek sumienia pieszego pielgrzyma

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Jakie są moje intencje i motywacje, dla których biorę udział w pielgrzymce? Czy chodzi mi tylko o dobrą atmosferę i ciekawe doświadczenie, czy o rozwój swojej wiary?
 5. Czy czuję się częścią wspólnoty braci i sióstr? Czy się nie izoluję od innych?
 6. Czy pamiętam o charakterze dziękczynno – pokutnym pielgrzymki?
 7. Czy przestrzegam przepisów drogowych i stosuję się do poleceń służb porządkowych?
 8. Czy dbam o bezpieczeństwo swoje i innych?
 9. Czy jestem zdyscyplinowany i odpowiedzialny?
 10. Czy nie wyprzedzam grupy lub się od niej odłączam?
 11. Czy aktywnie włączam się w modlitwę i śpiew podczas pielgrzymowania?
 12. Czy jestem odpowiednio przygotowany do pielgrzymki (fizycznie, duchowo)? Czy zabrałem niezbędne rzeczy?
 13. Czy zadbałem o odpowiedni strój pielgrzyma tzn. stosowny do miejsca i okoliczności?
 14. Czy ograniczam używanie telefonu komórkowego?
 15. Czy nie prowadzę niepotrzebnych rozmów, które przeszkadzają w skupieniu i rozpraszają także innych?
 16. Czy odznaczam się duchem modlitwy i ofiary?
 17. Czy przestrzegam religijny charakter pielgrzymki?
 18. Czy troszczę się o klimat, jaki tworzę wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych?
 19. Czy wykorzystuję posiadane dary i talenty dla dobra wspólnoty pielgrzymkowej, włączając się w różne służby i posługi?
 20. Czy nie palę papierosów? Czy nie piję alkoholu?
 21. Czy w miejscach postoju zachowuję czystość, a odpadki zostawiam tylko w miejscach wyznaczonych?
 22. Czy podczas drogi nie niszczę własności/mienia innych? Czy nie niszczę przyrody? Czy nie depczę pól uprawnych lub pastwisk?
 23. Czy odpowiednio zachowuję się w miejscach noclegów?
 24. Czy jestem wdzięczny za okazaną życzliwość (noclegi, jedzenie, dobre słowo)?
 25. Czy nie gorszę innych swoim zachowaniem?
 26. Czy jestem otwarty na potrzeby współpielgrzymów?
 27. Jakie jest moje słownictwo? Czy nie jestem wulgarny lub opryskliwy?
 28. Czy nie posługuję się plotką, obmową, oszczerstwem?
 29. Czy potrafię się podzielić tym, co posiadam?
 30. Czy znam i stosuję się do zasad regulaminu pielgrzymki?
 31. Czy nie wykorzystuję innych? Czy nie korzystam z przewozu samochodem służby medycznej w nieuzasadnianych przypadkach?
 32. Czy cierpliwie znoszę trudy pielgrzymowania? Czy nie narzekam?
 33. Czy modlę się za innych i zabieram na pielgrzymkę intencje tych, którzy pójść nie mogli?
 34. Czy zachowuję ciszę nocną? Czy dbam o wypoczynek?
 35. Czy nie jestem pyszny? Czy nie wynoszę się nad innych?
 36. Czy przestrzegam zakazu noclegów koedukacyjnych?
 37. Czy dzielę się z innymi miłością, wiarą i radością? Czy podnoszę innych na duchu?
 38. Czy traktuję pielgrzymkę jak rekolekcje w drodze i pragnę pogłębiać swoją chrześcijańską formację oraz szczerym sercem poszukuje Boga?
 39. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 40. Czy regularnie się spowiadam?
 41. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 42. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 45. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 46. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 47. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 48. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy bycie kościelnym traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego? Czy z...

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

Rachunek sumienia ucznia

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki szkolne? Czy rzetelnie przygotowywałem się do lekcji i odrabiałem zadaną pracę domową? Czy nie przedkładałem rozrywki i przyjemności nad obowiązek nauki? Czy szanowałem nauczyciel i katechetów? Czy byłem im...

Rachunek sumienia według myśli św. Jana Bosko

  Polecam, by formować jedno serce i jedną duszę, by kochać Boga i służyć Mu, przyczyniać się do Jego chwały przez czynną miłość. W tym celu sugeruję wam zrezygnować z własnej woli. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam i...

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest