Rachunek sumienia według VIII błogosławieństw

Rachunek
sumienia według VIII błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe

na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

 

 1. Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i się o mnie troszczy? Czy nie uważam się za samowystarczalnego?
 2. Czy jestem pokorny?
 3. Czy nie jestem pyszny? Czy wynoszę się nad innych?
 4. Czy nie jestem uzależniony od innych ludzi, pieniędzy, rzeczy, przyjemności?
 5. Czy jestem wdzięczny Bogu za życie i to, co posiadam?
 6. Czy potrafię dzielić się z innymi tym, co posiadam?
 1. Czy cierpliwie znoszę trudności i problemy?
 2. Czy nie obwiniam Boga o to, co złego i trudnego mnie spotyka?
 3. Czy nie popadam w rozpacz?
 4. Czy ufam Bogu? Czy nie wątpię w Jego istnienie, opiekę?
 5. Czy jestem wytrwały i podnoszę się po upadku?
 6. Gdzie i w czym szukam ratunku, gdy cierpię? Czy zwracam swe serce do Jezusa?
 7. Czy przynoszę innym umocnienie i pociechę, kiedy tego potrzebują?
 8. Czy nie pozostawałem obojętny na krzywdy i cierpienie innych ludzi?

 

 1. Czy jestem cierpliwy i wyrozumiały?
 2. Czy nie wybucham gniewem?
 3. Czy się nie mszczę? Czy nie chowam urazy?
 4. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 5. Czy nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, do wiary i nawrócenia? Czy szanuję ludzką wolność?
 6. Czy nie powoduję konfliktów, awantur, sprzeczek? Czy je łagodzę?
 7. Czy umiem przebaczyć? Czy potrafię odpowiedzieć dobrem na zło i błogosławić tych, którzy mi źle życzą?

 

 1. Czy jestem uczciwy?
 2. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem?
 3. Czy nie krzywdzę innych słowem, czynem, zachowaniem?
 4. Czy dążę do świętości?
 5. Czy pragnę dobra i szczęścia dla innych, również dla tych, którzy mnie krzywdzą?
 6. Jak reaguję na zło? Czy staram się zwyciężać je dobrem?
 7. Czy potrafię stanąć w obronie słabszych?

 

 1. Czy w życiu kieruję się miłością, nawet jeśli to wymaga poświęcenia?
 2. Czy spełniam uczynki miłosierdzia?
 3. Czy w czynieniu dobra jestem bezinteresowny? Czy oczekuję podziwu, nagrody?
 4. Czy pamiętam o tym, że Bóg okazuje miłosierdzie najpierw mi, bym ja mógł okazywać je innym?
 5. Czy nikogo nie odrzucam, poniżam, wyśmiewam innych?

 

 1. Czy regularnie się spowiadam? Czy nie trwam w grzechu ciężkim?
 2. Czy nie przyjmowałem Komunii Świętej świętokradzko?
 3. Czy regularnie uczestniczę we Mszy św. i się modlę? Czy pogłębiam swoją wiarę?
 4. Czy jestem posłuszny woli Bożej? Czy realizuję swoje powołanie?
 5. Czy walczę z pokusami? Jaki wysiłek wkładam w to, by stawać się coraz bardziej człowiekiem duchowym?
 6. Czy nie popełniłem grzechów przeciw czystości: cudzołóstwa, masturbacji, nierządu, pornografii, prostytucji, gwałtu, czynów homoseksualnych?
 7. Gdzie i w czym szukam pokoju? Jak traktuję ludzi wokół siebie? Czy widzę w innych braci, czy raczej rywali i przeciwników?
 8. Czy potrafię wyciągnąć rękę do pojednania?
 9. Czy potrafię przyznać się do błędu i przeprosić?
 10. Czy chcę mieć zawsze rację i uparcie do tego dążę?
 11. Czy potrafię przyjąć krytykę?
 12. Czy nie obrażam się?

 

 1. Czy publicznie przyznaje się do swojej wiary? Czy się jej nie wstydzę?
 2. Czy swoim życiem daję świadectwo wiary?
 3. Czy cierpliwie znoszę prześladowania, dyskryminację, wyśmiewanie ze względu na wiarę?
 4. Czy nie dyskryminowałem innych ze względu na ich wiarę, przekonania, poglądy?
 5. Czy wspomagałem modlitwą oraz materialnie prześladowanych chrześcijan?

 

 

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

  Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary? Czy...

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

Rachunek sumienia pieszego pielgrzyma

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jakie...

Rachunek sumienia posiadacza telefonu komórkowego / smartfona

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia osoby należącej do róży różańcowej/kółka różańcowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest