Rachunek sumienia babci / dziadka

Rachunek sumienia babci / dziadka

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy?
 3. Czy modlę się za swoje wnuki?
 4. Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne i zwyczaje domowe? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie?
 5. Czy nie traktuję wnuków jako swoją własność?
 6. Czy nie jestem nadopiekuńczy?
 7. Czy nie pozwalam wnukom na rzeczy, na które ich rodzice nie wyrazili zgody pokazując, że to ja mam rację?
 8. Czy nadmiernie nie ingeruję w życie syna/córki i ich dzieci?
 9. Czy dbam o stały klimat życzliwości, bezpieczeństwa, pogody i miłości w rodzinie?
 10. Czy nie wytwarzam zależności emocjonalnej pomiędzy sobą, a wnukami?
 11. Czy akceptuję i szanuję wybory syna/córki i synowej/zięcia dotyczące ich dzieci?
 12. Czy nie neguję metod wychowawczych syna/córki i jego/jej współmałżonka?
 13. Czy nie krytykuję rodziców swoich wnuków w ich obecności lub za ich plecami?
 14. Czy nie poniżam i wyśmiewam metod wychowawczych rodziców moich wnuków?
 15. Czy nie stwarzam podziałów i skłócam rodziny?
 16. Czy nie powoduję konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 17. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem?
 18. Czy nie kontroluję życia córki/syna i synowej/zięcia oraz ich dzieci?
 19. Czy nie wymagam od nich podporządkowania się swojemu zdaniu?
 20. Czy nie walczę z synem/córką i synową/zięciem o względy i uczucie wnuków?
 21. Czy troszczę się o odpowiednią relację z wnukami?
 22. Czy nie traktuję rodziców swoich wnuków jak rywali?
 23. Czy jestem wsparciem dla swoich wnuków i ich rodziców?
 24. Czy nie przekupuję wnuków, aby kochały mnie bardziej niż rodziców?
 25. Czy mam czas dla swoich wnuków? Czy poświęcam im swoją uwagę? Czy potrafię ich wysłuchać i nie osądzać?
 26. Czy potrafię dobrze doradzać, kierując się dobrem małżeństwa swojego dziecka i jego dzieci? Czy jestem obiektywny/a?
 27. Czy nie jestem wścibski/a i natrętny/a? Czy nie narzucam się ze swoją pomocą?
 28. Czy nie faworyzuję, któregoś ze swoich wnuków?
 29. Czy nie usiłuję zrealizować swoich planów i marzeń kosztem moich wnuków?
 30. Czy nie rozpieszczam nadmiernie wnuków? Czy potrafię je z miłością upomnieć?
 31. Czy nie nastawiam wnuków przeciwko rodzicom?
 32. Czy potrafię być asertywny/a, kiedy syn/córka i jego/jej współmałżonek zrzucają na mnie zbyt dużo obowiązków/odpowiedzialności związanych z wychowaniem dzieci?
 33. Czy nie podważam autorytetu rodziców w oczach wnuków?
 34. Czy nie rozpieszczam wnuków, pozwalając im na wszystko?
 35. Czy nie zaniedbuję własnego małżeństwa, skupiając się na wnukach?
 36. Czy pamiętam, że jestem przede wszystkim mężem/żoną, a dopiero później rodzicem/teściem oraz dziadkiem/babcią?
 37. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 45. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny/a i pyszny/a?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

Rachunek sumienia z przeżywania świąt/uroczystości kościelnych

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia seniora/osoby w podeszłym wieku

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest