Rachunek sumienia babci / dziadka

Rachunek sumienia babci / dziadka

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy?
 3. Czy modlę się za swoje wnuki?
 4. Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne i zwyczaje domowe? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie?
 5. Czy nie traktuję wnuków jako swoją własność?
 6. Czy nie jestem nadopiekuńczy?
 7. Czy nie pozwalam wnukom na rzeczy, na które ich rodzice nie wyrazili zgody pokazując, że to ja mam rację?
 8. Czy nadmiernie nie ingeruję w życie syna/córki i ich dzieci?
 9. Czy dbam o stały klimat życzliwości, bezpieczeństwa, pogody i miłości w rodzinie?
 10. Czy nie wytwarzam zależności emocjonalnej pomiędzy sobą, a wnukami?
 11. Czy akceptuję i szanuję wybory syna/córki i synowej/zięcia dotyczące ich dzieci?
 12. Czy nie neguję metod wychowawczych syna/córki i jego/jej współmałżonka?
 13. Czy nie krytykuję rodziców swoich wnuków w ich obecności lub za ich plecami?
 14. Czy nie poniżam i wyśmiewam metod wychowawczych rodziców moich wnuków?
 15. Czy nie stwarzam podziałów i skłócam rodziny?
 16. Czy nie powoduję konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 17. Czy nie posługuję się kłamstwem, obmową, oszczerstwem?
 18. Czy nie kontroluję życia córki/syna i synowej/zięcia oraz ich dzieci?
 19. Czy nie wymagam od nich podporządkowania się swojemu zdaniu?
 20. Czy nie walczę z synem/córką i synową/zięciem o względy i uczucie wnuków?
 21. Czy troszczę się o odpowiednią relację z wnukami?
 22. Czy nie traktuję rodziców swoich wnuków jak rywali?
 23. Czy jestem wsparciem dla swoich wnuków i ich rodziców?
 24. Czy nie przekupuję wnuków, aby kochały mnie bardziej niż rodziców?
 25. Czy mam czas dla swoich wnuków? Czy poświęcam im swoją uwagę? Czy potrafię ich wysłuchać i nie osądzać?
 26. Czy potrafię dobrze doradzać, kierując się dobrem małżeństwa swojego dziecka i jego dzieci? Czy jestem obiektywny/a?
 27. Czy nie jestem wścibski/a i natrętny/a? Czy nie narzucam się ze swoją pomocą?
 28. Czy nie faworyzuję, któregoś ze swoich wnuków?
 29. Czy nie usiłuję zrealizować swoich planów i marzeń kosztem moich wnuków?
 30. Czy nie rozpieszczam nadmiernie wnuków? Czy potrafię je z miłością upomnieć?
 31. Czy nie nastawiam wnuków przeciwko rodzicom?
 32. Czy potrafię być asertywny/a, kiedy syn/córka i jego/jej współmałżonek zrzucają na mnie zbyt dużo obowiązków/odpowiedzialności związanych z wychowaniem dzieci?
 33. Czy nie podważam autorytetu rodziców w oczach wnuków?
 34. Czy nie rozpieszczam wnuków, pozwalając im na wszystko?
 35. Czy nie zaniedbuję własnego małżeństwa, skupiając się na wnukach?
 36. Czy pamiętam, że jestem przede wszystkim mężem/żoną, a dopiero później rodzicem/teściem oraz dziadkiem/babcią?
 37. Czy troszczę się o swoje życie duchowe i religijne?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 43. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem/am bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?
 45. Czy naruszyłem/am prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem/am do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny/a i pyszny/a?
 49. Czy nie zaparłem/am się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem/am innych od Boga? Czy potrafiłem/am przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

Rachunek sumienia parafianina

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia kobiety

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

czytaj dalej

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

czytaj dalej

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

czytaj dalej

Rachunek sumienia matki – wersja 1

Czy solidnie i rzetelnie spełniam swoje obowiązki matki? Czy szanuję uczucia swojego dziecka? Czy słucham swoje dziecko, gdy mówi? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu mojemu dziecku? Czy dbam o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych mojego dziecka? Czy sprawiedliwie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest