Rachunek sumienia urzędnika

Rachunek sumienia urzędnika

 

 1. Czy sumiennie wykonywałam swoje obowiązki pracownicze?
 2. Czy właściwie wykorzystywałam rzeczy należące do pracodawcy?
 3. Czy nie wynosiłam z pracy  rzeczy stanowiących własność pracodawcy?
 4. Czy w sposób właściwy korzystałam ze sprzętów i urządzeń należących do pracodawcy?
 5. Czy czas przeznaczony na pracę nie marnotrawiłam na rozmowy?
 6. Czy nie narażałam zakładu pracy na straty, przez swoje zaniedbania?
 7. Czy nie wzniecałam konfliktów ze współpracownikami?
 8. Czy nie byłam zazdrosna o awanse innych osób?
 9. Czy nie zazdrościłam innym sukcesów zawodowych?
 10. Czy nie byłam zła i zazdrosna o lepsze wynagrodzenie lub nagrody?
 11. Czy wyższa nagroda nie była powodem do kłótni lub zawiści?
 12. Czy wykonywałam polecenia przełożonych?
 13. Czy nie wykorzystywałam stanowiska służbowego w celach prywatnych?
 14. Czy nie nadużywałam zależności służbowych?
 15. Czy byłam przyjacielska i pomocna dla moich współpracowników?
 16. Czy pomagałam nowym pracownikom w przygotowaniu do pracy?
 17. Czy byłam uprzejma i koleżeńska?
 18. Czy pomagałam drugiemu człowiekowi, gdy przyszedł w ważnej dla siebie sprawie?
 19. Czy należycie i wyczerpująco załatwiałam sprawę klienta?
 20. Czy byłam cierpliwa i wyrozumiała dla drugiego człowieka?
 21. Czy byłam dla niego uprzejma, czy traktowałam jak intruza?
 22. Czy należycie wsłuchiwałam się w problem klienta, aby wyczerpująco udzielić odpowiedzi?
 23. Czy szybko i bez zbędnej zwłoki załatwiałam sprawy klienta?
 24. Czy nie okazywałam zniecierpliwienia ?
 25. Czy nie byłam nieuprzejma i opryskliwa w kontakcie z klientem?
 26. Czy tak samo traktowałam klientów, bez względu na ich status społeczny, ubiór?
 27. Czy nie oceniałam klientów?
 28. Czy nie komentowałam ich sytuacji rodzinnych, materialnych i społecznych?
 29. Czy byłam pełna zrozumienia i chętna do pomocy osobom w trudnych sytuacjach?
 30. Czy patrzyłam z miłością na drugiego człowieka?
 31. Czy byłam koleżeńska i uśmiechnięta?
 32. Czy nie zasłaniałam się obowiązkami, żeby nie pomóc innej osobie?
 33. Czy nie przynosiłam kłopotów z domu do pracy ?
 34. Czy nie przynosiłam kłopotów w pracy do domu?
 35. Czy potrafiłam oddzielić życie prywatne od zawodowego?
 36. Czy nie wykorzystywałam innych pracowników, aby wyręczyli mnie w pracy?
 37. Czy rozładowywałam konflikty?
 38. Czy eskalowałam konflikty i spory?
 39. Czy nie reagowałam agresją na słowa krytyki?
 40. Czy nie byłam niesprawiedliwa w stosunku do podwładnych ?
 41. Czy potrafiłam podziękować pracownikom za wykonaną pracę ?
 42. Czy należycie wynagradzałam ich trud i włożony wysiłek ?
 43. Czy potrafiłam stanąć w obronie niesłusznie obwinianego pracownika?
 44. Czy nie reagowałam agresją i złością na dodatkową pracę?
 45. Czy przeciwdziałałam mobbingowi w pracy?
 46. Czy byłam pełna zrozumienia dla kolegów w pracy?
 47. Czy nie komentowałam niewłaściwego postępowania przełożonych?
 48. Czy dbałam o siebie, wykorzystując przerwy w pracy na  regenerację i posiłki?
 49. Czy nie pracowałam ponad siły, zaniedbując życie rodzinne i wypoczynek?
 50. Czy praca nie była dla mnie ważniejsza od innych obowiązków?

Opracowała: Beata

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

Rachunek sumienia kierowcy

  Czy przestrzegam przepisy drogowe? Czy nie jestem egoistą na drodze? Czy nie używam złych, obraźliwych słów, gestów w reakcji na sytuacje na drodze? Czy nie używam w czasie jazdy telefonu komórkowego? Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? Czy jestem życzliwy...

Patriotyczny rachunek sumienia z miłości do ojczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest