Rachunek sumienia sprzedawcy

Rachunek sumienia sprzedawcy

 

 1. Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe?
 2. Czy nie gorszyłem współpracowników i klientów swoimi słowami, zachowaniem?
 3. Czy spełniałem swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami?
 4. Czy dbałem o zapewnienie i przestrzeganie warunków sanitarnych w sklepie?
 5. Czy odnosiłem się z szacunkiem do przełożonych i współpracowników?
 6. Czy byłem uczciwy?
 7. Czy szanowałem przedmioty, których używałem podczas spełniania swoich obowiązków?
 8. Czy budowałem przyjazne relacje ze swoimi współpracownikami i klientami?
 9. Czy byłem cierpliwy i umiałem doradzić klientom, którzy oczekują pomocy, kierując się nie tylko chęcią zysku, ale też dobrem klienta?
 10. Czy nie spóźniałem się do pracy?
 11. Czy byłem dokładny i uczciwy w liczeniu utargu oraz inwentaryzowaniu towarów?
 12. Czy wydawałem paragony i faktury zgodne ze stanem faktycznym?
 13. Czy nie zazdrościłem innym pracownikom awansu, wyższej pensji, pochwały, itp.?
 14. Czy nie okłamywałem klienta, wmawiając mu, że dokonał najlepszego dla siebie wyboru?
 15. Czy w pracy stosowałem się nie tylko do zasad handlu, ale także do zasad moralności i etyki?
 16. Czy przyznawałem się do swojej wiary, czy może się jej wstydziłem?
 17. Czy nie sprzedawałem towaru wadliwego, przeterminowanego, niekompletnego?
 18. Czy nie ujawniałem osobom trzecim wszelkich poufnych informacji, które zdobyłem w trakcie wykonywania swoich obowiązków?
 19. Czy szanowałem cudzą własność?
 20. Czy nie skracałem sobie dnia pracy bez wiedzy przełożonych?
 21. Czy nie wprowadzałem klienta w błąd?
 22. Czy wykonywałem swoje obowiązki bez narzekania i krytykowania?
 23. Czy w kontaktach z ludźmi byłem kulturalny i życzliwy?
 24. Czy nie wykorzystywałem ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej klienta, aby więcej sprzedać?
 25. Czy równo traktowałem klientów zamożnych i tych mniej zamożnych?
 26. Czy nie obmawiałem, wyśmiewałem klientów za ich plecami?
 27. Czy umyślnie nie przedstawiałem się w lepszym świetle, aby zyskać aprobatę i uznanie przełożonych lub współpracowników?
 28. Czy dbałem o utrzymanie czystości w miejscu pracy?
 29. Czy nie ustalałem zbyt wygórowanych cen, aby mieć większy zysk?
 30. Czy budowałem odpowiedni wizerunek firmy podczas kontaktu z klientami i osobami z zewnątrz?
 31. Czy działałem zgodnie z interesem firmy, czy może na jej niekorzyść?
 32. Czy nie kradłem?
 33. Czy byłem uczciwy i zachowywałem terminy w sytuacji reklamacji i zwrotu?
 34. Czy potrafiłem łagodzić konflikty i sporne sytuacje?
 35. Czy potrafiłem przebaczyć kiedy ktoś zachował się w stosunku do mnie niewłaściwie?
 36. Czy respektowałem prawa klienta?
 37. Czy nie oszukiwałem przy wykonywaniu obowiązków?
 38. Czy dzieliłem się z innymi i włączałem się w działalność charytatywną?
 39. Czy byłem wdzięczny Bogu za posiadanie pracy?
 40. Czy nie byłem leniwy?
 41. Czy oszukiwałem przy wykonywanych w pracy transakcjach finansowych?
 42. Czy nie wystawiałem fikcyjnych dokumentów?
 43. Czy szanowałem pracę innych?
 44. Czy nie traktowałem klientów przedmiotowo, jako kolejną okazję do wzbogacenia się?
 45. Czy nie uciekałem się do nieuczciwych metod w konkurowaniu z innymi sprzedawcami?
 46. Czy nie byłem chciwy? Czy nie goniłem jedynie za zyskiem?
 47. Czy oferowane przeze mnie towary miały odpowiednią jakość?
 48. Czy podawane przeze mnie informacje o pochodzeniu i jakości towaru były szczere i rzetelne?
 49. Czy nie zdobywałem zwolnień lekarskich nieuczciwie?
 50. Czy nie żądałem wygórowanych honorariów za swoją pracę?

Opracowała: Magdalena

Rachunek sumienia osoby należącej do róży różańcowej/kółka różańcowego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Patriotyczny rachunek sumienia z miłości do ojczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

Rachunek sumienia nauczyciela

Czy solidnie i rzetelnie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy nie gorszyłem współpracowników swoimi słowami, zachowaniem? Czy rzetelnie przygotowywałem się do prowadzenia lekcji? Czy nie byłem niesprawiedliwy i nieobiektywny w ocenianiu uczniów? Czy byłem...

Rachunek sumienia organisty/organistki

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy bycie organistą...

Rachunek sumienia według myśli św. Alfonsa Liguori

  Prawdziwa miłość Boga nie tyle polega na czułych słowach, ile na pokornym, wiernym i wytrwałym służeniu Panu Bogu. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest