Rachunek sumienia seniora

/osoby w podeszłym wieku

Rachunek sumienia seniora / osoby w podeszłym wieku

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy rozeznałem i wypełniłem swoje życiowe powołanie?
 5. Jak przeżywam swoją starość? Czy ją akceptuję?
 6. Czy dysponując większą ilością czasu przeznaczam go na spotkania z rodziną, z ludźmi?
 7. Czy modlę się za siebie i innych?
 8. Czy dbam o swoje zdrowie? Czy stosuję się do zaleceń lekarza?
 9. Czy dzielę się z innymi swoim doświadczeniem, mądrością życiową?
 10. Czy nadmiernie nie ingeruję w życie swoich dzieci, wnuków?
 11. Czy nie uważam, że zawsze mam rację i lepiej wiem?
 12. Czy nie narzekam nieustannie?
 13. Czy się nie przepracowuję, ignorując swój stan zdrowia i kondycję?
 14. Czy potrafię poprosić o pomoc i ją przyjąć?
 15. Czy jestem wdzięczny za okazaną pomoc, opiekę?
 16. Czy w miarę możliwości pomagam swoim dzieciom, wnukom?
 17. Czy przekazuję młodszemu pokoleniu wiarę i miłość do Boga?
 18. Czy jeśli mój stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo we Mszy św. troszczę się o to, aby kapłan odwiedzał mnie z Najświętszym Sakramentem w dzień wyznaczony na taką posługę?
 19. Czy jeśli mój stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo we Mszy św. staram się korzystać z odbiorników telewizyjnych i radiowych, które transmitują Msze św.?
 20. Czy staram się pogłębiać swoją wiarę?
 21. Czy jestem życzliwy i łagodny?
 22. Czy jestem wyrozumiały dla młodszego pokolenia?
 23. Czy potrafię z miłością upomnieć?
 24. Czy nie odwracam się od swoich dzieci, wnuków, nawet gdy grzeszą i odeszły od Boga? Czy modlę się o ich nawrócenie?
 25. Czy nie przyzwalam na grzech i go akceptuję?
 26. Czy nie manipuluję innymi? Czy nie szantażuję ich emocjonalnie?
 27. Czy nie jestem zgorzkniały?
 28. Czy nie rozpamiętuję dawnych grzechów i błędów, które Bóg mi już wybaczył?
 29. Czy swoje cierpienie ofiaruję w intencjach grzeszników lub innych?
 30. Czy nie posługuję się obmową, plotką, oszczerstwem?
 31. Czy nie jestem opryskliwy i nieuprzejmy?
 32. Czy nie wszczynam awantur? Czy chcę łagodzić konflikty?
 33. Czy nie staram się pouczać innych? Czy pozwalam innym, zwłaszcza dzieciom, żyć własnym życiem?
 34. Czy nie jestem nadopiekuńczy, np. w stosunku do wnuków?
 35. Czy jeśli stan zdrowia mi na to pozwala, to angażuję się w życie parafii? Czy należę do jakiejś grupy modlitewnej?
 36. Czy nie gorszę innych swoim zachowaniem?
 37. Czy troszczę się o swoje małżeństwo?
 38. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 39. Czy regularnie się spowiadam?
 40. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 41. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 42. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, zazdrość?
 43. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 44. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi?
 45. Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?
 46. Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 47. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem/am się po każdym upadku?
 48. Czy nie jestem zazdrosny i pyszny?
 49. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem/am się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 50. Czy wybaczam?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według VIII błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą...

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

Rachunek sumienia czytelnika (książek, czasopism, portali internetowych, blogów)

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Rachunek sumienia córki duchowej

  Czy solidnie i rzetelnie spełniam obowiązki córki duchowej? Czy ustaliłam granicę z moim kierownikiem duchowym, których nie możemy oboje przekraczać? Czy pozwalam kierownikowi duchowemu na głębsze zrozumienie mnie? Czy korzystam z Jego nauk? Czy po dłuższej...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia osoby poszukującej męża/żony

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia cioci / wujka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jaki...

czytaj dalej

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia dla młodej dziewczyny

  Czy zawsze wierze w Boga, zarówno w chwilach radosnych i smutnych? Czy nie ufam bardziej horoskopom, wróżkom, zabobonom? Czy Bóg zawsze jest w moim życiu na pierwszym miejscu? A może jest coś ważniejszego od Niego (kariera, pieniądze, chłopak, grupa do której...

czytaj dalej

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia kobiety

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest