Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

 

 1. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 2. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 3. Czy bycie kościelnym traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego?
 4. Czy z miłością, czcią i szacunkiem podchodzę do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie? Czy jestem świadomy tego, że wykonując obowiązki kościelnego, służę samemu Jezusowi?
 5. Czy sumiennie i rzetelnie wykonuję swoje obowiązki?
 6. Czy jako pracownik kościelny odnoszę się do wszystkich z należytą kulturą, życzliwością i uprzejmością?
 7. Czy stosuję się – w ramach przyjętych obowiązków – do poleceń swojego przełożonego?
 8. Czy stosuję się do ustalonego porządku celebracji liturgicznych i nabożeństw?
 9. Czy się nie spóźniam?
 10. Czy dbam o kulturę osobistą (strój, higiena, godne zachowanie)?
 11. Czy troszczę się o mienie kościelne, będące własnością parafii?
 12. Czy utrzymuję je w należytym porządku i poszanowaniu? Czy dbam o jego odpowiedni stan?
 13. Czy biorę udział w rekolekcjach, konferencjach, dniach skupienia, kursach i spotkaniach formacyjnych?
 14. Czy troszczę się o dobrą współpracę z duszpasterzami, o dobre imię parafii?
 15. Czy czynnie uczestniczę w parafialnych spotkaniach, dotyczących przygotowania liturgii i spraw kościelnych?
 16. Czy nie szukam własnej chwały? Czy nie oczekuję ciągłego podziwu i pochwał ze strony innych?
 17. Czy nie jestem próżny? Czy nie wynoszę się nad innych z racji pełnionej funkcji?
 18. Czy pomagam kapłanowi posługując przy nabożeństwach liturgicznych, szczególnie wtedy, gdy nie ma ministrantów?
 19. Czy pomagam kapłanowi w obrzędach i sakramentach, takich jak: chrzty, śluby, pogrzeby, itp.?
 20. Czy swoją funkcję spełniam z uczciwością, wiarygodnością, dyskrecją?
 21. Czy współpracuję z przełożonymi i różnymi grupami parafialnymi? Czy jestem otwarty na wielorakie inicjatywy duszpasterskie?
 22. Czy jestem cierpliwy i systematyczny?
 23. Czy nie jestem próżny? Czy nie wynoszę się nad innych z racji pełnionej funkcji?
 24. Czy publicznie nie krytykowałem Boga, wiary, Kościoła i mojej parafii?
 25. Czy prowadzę życie godne chrześcijanina?
 26. Czy nie gorszę innych swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 27. Czy regularnie i zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 28. Czy nie traktuję Mszy św. jedynie jako czas pracy, skupiając się tylko na swoich obowiązkach?
 29. Czy modlę się regularnie?
 30. Czy regularnie się spowiadam?
 31. Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, itp.?
 32. Czy nie narażałem się na utratę wiary poprzez nieodpowiednie książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo, itp.?
 33. Czy nie popełniłem grzech świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?
 34. Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
 35. Czy potrafiłem przyjąć i znieść krytykę?
 36. Czy potrafiłem przyznać się do błędu i go naprawić?
 37. Czy wybaczam?
 38. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 39. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 40. Czy wspomagałem potrzebujących, chorych, ubogich, zwłaszcza tych którzy należą do mojej wspólnoty parafialnej? Czy nie byłem skąpy?
 41. Czy nie krytykowałem, obmawiałem, wyśmiewałem księży i innych osób działających we wspólnocie Kościoła?
 42. Czy podjęte przeze mnie decyzje, wybory były zgodne z przykazaniami Bożymi i nie raniły Boga, bliźnich i mnie samego?
 43. Czy potrafiłem stanąć w obronie bliźnich, zwłaszcza słabszych?
 44. Czy byłem prawdomówny?
 45. Czy nie jestem uzależniony od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 46. Czy byłem skromny i powściągliwy?
 47. Czy nikomu nie odmówiłem pomocy?
 48. Czy walczyłem z pokusami?
 49. Czy świadczę o Jezusie także poza świątynią i parafią?
 50. Czy nie powoduję konfliktów? Czy potrafię je łagodzić? Czy dbam o jedność wspólnoty parafialnej?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy...

Rachunek sumienia rodziców dziecka przed Pierwszą Komunią Świętą

Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności? Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej? Czy posiadam...

Rachunek sumienia sąsiada

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?...

Rachunek sumienia pracownika służby zdrowia

  Czy rozumiem swoje powołanie pomocy człowiekowi w cierpieniu, zgodnie ze słowami Chrystusa „nie przyszedłem, aby mnie służono, ale abym służył”? Czy wykonuję swój zawód tylko dla gratyfikacji finansowych i prestiżu? Czy za uzyskane wykształcenie,...

Rachunek sumienia zawodowego kierowcy

Przykazanie pierwsze: Jaki jest mój stosunek do Boga? Czy myślę o Nim w ciągu dnia i rozmawiam z Nim? Czy rozpoczęcie pracy poprzedzam wykonaniem znaku krzyża? Czy nie wstydzę się tego czynić w obecności innych osób, kolegów, z którymi jeżdżę? Czy sprawy doczesne...

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia z miłosierdzia

(według uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy)   Głodnych nakarmić Czy wspieram finansowo ubogich? Czy dzielę się tym, co posiadam, np. żywością? Czy nie wyrzucam jedzenia?   Spragnionych napoić Czy nie przechodzę obojętnie obok osób potrzebujących? Czy...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wdzięczności

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za moje życie?...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z wypowiadanych słów

„Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.”(Przyp. Sal. 18:21)   Czy moja modlitwa jest rozmową z Bogiem? Czy nie popadam w wielomówstwo? Czy biorę czynny udział we Mszy św. i innych nabożeństwach (odpowiadam,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z życia modlitewnego

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czym...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

czytaj dalej

Rachunek sumienia z przeżywania Mszy św.

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest