Rachunek sumienia mężczyzny

Rachunek sumienia mężczyzny

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie?
 4. Czy rozeznałem swoje życiowe powołanie? Czy je właściwie realizuję lub dążę do jego realizacji?
 5. Czy właściwie kształtuję swoje sumienie? Czy go nie zagłuszam?
 6. Czy ufam Bogu?
 7. Czy jestem odpowiedzialny i odważny?
 8. Czy nie manifestuję swojej siły w niewłaściwy sposób? Czy nie stosuję przemocy psychicznej lub fizycznej?
 9. Czy nie jestem arogancki i wulgarny?
 10. Czy nie popadam w pracoholizm? Czy nie jestem materialistą?
 11. Jak wypełniam rolę chłopaka/narzeczonego/męża? Czy kobieta, z którą jestem czuje się przeze mnie kochana?
 12. Jak wypełniam obowiązki ojca? Czy mam czas dla swoich dzieci? Czy biorę czynny udział w ich wychowaniu?
 13. Czy zachowuję czystość?
 14. Czy w relacjach z kobietami jestem czysty w myślach, słowach, gestach i czynach? Czy nie zachowuję się wyzywająco?
 15. Czy staram się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?
 16. Czy nie jestem uzależniony od osób, rzeczy materialnych, urzędów, funkcji, itp.?
 17. W jaki sposób wykorzystuję swoją władzę, jeśli taką posiadam?
 18. Jak wypełniam swoje obowiązki zawodowe?
 19. Czy jestem uczciwy i prawdomówny?
 20. Czy uczciwie zarabiam na utrzymanie swoje i rodziny?
 21. Czy biorę odpowiedzialność za swoją rodzinę, dzieci? Czy nie uchylam się od odpowiedzialności?
 22. Jaki jest mój stosunek do życia poczętego? Czy nie namawiałem, zmuszałem do dokonania aborcji?
 23. Czy nie stosowałem antykoncepcji?
 24. Czy nie zdradziłem swojej żony?
 25. Czy nie pozostaję w związku niesakramentalnym?
 26. Czy nie łamię przepisów drogowych (brawurowa jazda, jazda pod wpływem alkoholu, itp.)?
 27. Czy oprócz piękna kobiecego ciała dostrzegam także godność kobiety? Czy szanuję kobiety i potrafię innych skłaniać do okazywania im szacunku?
 28. Czy nie ceniłem pieniędzy, wygody, przyjemności, sportu, itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy?
 29. Czy nie szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku? Czy dbałem o swoje zdrowie?
 30. Czy nie prowadziłem nieprzyzwoitych rozmów?
 31. Czy nie powoduje konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?
 32. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania? Czy dochowuję obietnic?
 33. Czy nie złorzeczę i przeklinam bliźnich?
 34. Czy to co, czynię lub mówię nie wynika z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, silny, bogaty?
 35. Czy staję w obronie słabszych?
 36. Czy nie zazdroszczę, gdy ktoś ma więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 37. Czy nie popadam w niezdrową rywalizację?
 38. Czy nie popadam w kult ciała?
 39. Jak wygląda moja modlitwa i relacja z Bogiem?
 40. Czy w swojej męskości staram się naśladować św. Józefa, wzór mężczyzny?
 41. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 42. Czy regularnie się spowiadam?
 43. Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
 44. Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam chorych, więźniów)
 45. Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie?
 46. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 47. Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, cudzołóstwo?
 48. Czy naruszyłem prawa do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo cudzego majątku? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim?
 49. Czy dążę do poprawy i podnoszę się po każdym upadku?
 50. Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
 51. Czy wybaczam doznane krzywdy?
 52. Kim jest dla mnie Jezus? Czy jestem w stanie się dla Niego poświęcić?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

Rachunek sumienia według ośmiu błogosławieństw

  VIII błogosławieństw: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną...

Rachunek sumienia z poczucia humoru i radości

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,11)   Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do...

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

Rachunek sumienia kościelnego / zakrystiana

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy bycie kościelnym traktuję jako szczególny rodzaj powołania życiowego? Czy z...

Rachunek sumienia mężczyzny

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia teściowej/teścia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do rodzicielstwa? Czy przygotowałem/am moje dorosłe dzieci do samodzielnego życia? Czy nie traktuję syna/córki jako swoją...

czytaj dalej

Rachunek sumienia synowej/ zięcia

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy właściwie realizowałem/łam swoje powołanie do małżeństwa? Czy pielęgnuję swoją relację małżeńską? Czy dbam o jedność? Czy dbam o stały klimat życzliwości,...

czytaj dalej

Rachunek sumienia wnuczki/wnuka

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy troszczę się o odpowiednią relację z dziadkami? Czy modlę się za swoich dziadków? Czy dbam o wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w rodzinie? Czy mam czas dla...

czytaj dalej

Rachunek sumienia babci / dziadka

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy przekazuję wnukom wiarę, zasady moralne i religijność? Czy włączam się w troskę o ich rozwój duchowy? Czy modlę się za swoje wnuki? Czy przekazuję wnukom tradycje rodzinne...

czytaj dalej

Rachunek sumienia matki – wersja 2

1. Czy traktowałam macierzyństwo jako moje życiowe powołanie?2. Czy nie traktowałam dziecka jako swojej własności, zapominając, że jest ono przede wszystkim dzieckiem Bożym?3. Czy dbałam o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka?4. Czy nie stawiałam dziecku zbyt...

czytaj dalej

Rachunek sumienia matki – wersja 1

Czy solidnie i rzetelnie spełniam swoje obowiązki matki? Czy szanuję uczucia swojego dziecka? Czy słucham swoje dziecko, gdy mówi? Czy poświęcam odpowiednią ilość czasu mojemu dziecku? Czy dbam o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych mojego dziecka? Czy sprawiedliwie...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest